Bahor bobini simi

  • Bahor bobini simi

    Bahor bobini simi

    Bahor bobini simlari qurilishda bog'lovchi sim yoki bog'lovchi sim, to'siq simi, bog'da va hovlida bog'lash sifatida keng qo'llaniladi.